Angèle Therapeutische Elastische Kousen is een gecertificeerde kousenspecialist. Ik ben gecertificeerd volgens SEMH (Stichting Erkenning Medische Hulpmiddelen) en lid van N.V.C.Z. Nederlandse Vereniging Compressiezorg en deelnemer van Kousenzorg.

Zo weet u dat ik de vakbekwaamheid heb die uw benen of armen verdienen. Deze certificering biedt u een aantal waarborgen, met name op het gebied van voorlichting, kwaliteit en nazorg.

De vakbekwaamheid van Angèle TEK wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn en vinden dat uw klacht onvoldoende is opgelost, dan kunt u per 1 januari 2023 in contact treden met onafhankelijke klachtencommissie:  erisietsmisgegaan.nl 

www.nvcz.nl

www.semh.info  

www.kousenzorg.nl